مشاهده همه 3 نتیجه

تینر ویترای 125 میل وستا

تومان27500
تینر وستا تشکیل شده است از مخلوط چند حلال جهت رقیق نمودن رنگ ویترای فقط از تینر وستا استفاده فرمایید. توجه داشته باشید که این حلال بسیار قابل اشتعال می باشد.

تینر ویترای 40 میل وستا

تومان20000
تینر وستا تشکیل شده است از مخلوط چند حلال جهت رقیق نمودن رنگ ویترای فقط از تینر وستا استفاده فرمایید. توجه داشته باشید این حلال بسیار قابل اشتعال می باشد.

سانس اودور 75 میل وینزور

تومان108000
حلال قوی و کم بو که به کندی تبخیر می شود . جایگزین مناسبی برای وایت اسپریت و تربانتین می باشد و مناسب برای کسانی است که به بوی تربانتین حساس هستند. مخصوص رنگ روغن می باشد