مشاهده همه 2 نتیجه

اتود2 میل مارس تکنیکو استدلر

تومان200000
Leadholder برای طراحی، رسّامی و نگارش مناسب مغزی‌های ۲ میلی‌متری مانند مارس کربن 200 گیره، دکمه و قبضه فلزی تراش